Contacts

50079, Ukraine, Dnipropetrovsk region,
Kryvyi Rih, Cherkasova Street, 31V
+38(056) 409-84-77
+38(056) 409-84-78
+38(056) 409-84-82    
+38(067) 565-83-09
sviteks1@ukr.net